Om Daxxin

Om företaget

Daxxin AB är ett svenskt företag beläget i Stockholm som utvecklar, producerar, säljer och marknadsför moderna hygienprodukter för hårvård, kroppsvård och hudvård.

Daxxin är anslutet till Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet i Sverige (KoHF), vilket innebär att vi som medlemsföretag åtager oss att följa gällande lagar och regelverk avseende föreskrifter för branschen i Sverige såväl som i Europa. KoHF är i sin tur medlem i A.I.S.A. som är den Europeiska intresseorganisationen för branschen.

Produktsäkerhet

Daxxins produkter är registrerade hos Svenska Läkemedelsverket, LMV och europeiska CPNP. Daxxin är Pi-hållare. Daxxins produkter är säkra för sina användare genom att man i sina produktformuleringar endast använder godkända råvaror, som är av högsta kvalitet. Doften består av milda ämnen som gagnar känsliga personer.

Daxxins produkter säljs uteslutande via Sveriges alla apotek och via ett flertal hudläkarmottagningar i Sverige. Skälet till det är att våra konsumenter har hud-eller hårproblem, vilket gör att vi rekommenderar att man vänder sig till specialister för att få kompetent, individspecifik och nödvändig rådgivning. Dessa råd kan man få på apotek där det finns kompetent personal såsom farmaceuter, apotekstekniker, apotekare och på hudläkarmottagningar där specialister som hudläkare och hudsjuksköterskor finns. Dessa kan ofta identifiera vad problematiken beror på, då de kommer i personlig kontakt och därmed kan ge kvalificerade råd.

Daxxin AB har ett nära samarbete med såväl de privata hudläkarnas förening, som de offentliganställda hudläkarnas förening SSDV, samt de offentliganställda hussjuksköterskornas förening DVSS och skolsköterskornas förening.

Distribution via Tamro, Oriola och Apopharm och kan köpas på alla apotek i Sverige. Flera hudmottagningar säljer och rekommenderar Daxxin. Daxxins produkter distribueras till apoteken via Tamro AB, Oriola AB och ApoPharm Distribution AB som är ledande aktörer specialiserade på distribution av läkemedel och egenvårdsprodukter för högsta möjliga produktsäkerhet, hanteringseffektivitet och snabbhet.