Bevisat effektivt mot mjäll och psoriasis

Daxxin Psoriasis internstudie

n=60 patienter, dubbelt blindtest

Undersökare: Dr. Gånemo, RN, Ph.D., Associate Professor, Lund University, Lund, Sweden


Mer än 50 % av patienterna rapporterade ”mycket bättre eller bättre” när det gäller klåda och fjällning, och 60 % av patienterna rapporterade förbättringar av rodnad i hårbotten och skrapmärken/skärningar jämfört med utgångsläget, med Daxxin Psoriasis

Användarundersökning

n=16+16 (patienter och vårdpersonal)
93 % av psoriasispatienterna svarade att de var nöjda med att använda Daxxin Shampoo för sin psoriasis

Alla hudläkare och hudsjuksköterskor var nöjda/mycket nöjda med resultatet av att använda Daxxin Shampoo för psoriasis i hårbotten

Daxxin Psoriasis

Daxxin Psoriasis är en registrert Class IIA produkt i henhold til MDD regulations inom EU sen 2019. Kliniska prövningar planeras i samband med registrering enligt de nya MDR-bestämmelserna för medicintekniska produkter. Kliniska data kommer att finnas tillgängliga för att stödja behandlingsrekommendationer från professionella organisationer.

Daxxin schampo är rekommenderat av apotekspersonal

Daxxin schampo är rekommenderat av apotekspersonal

Daxxin mjällschampo är bevisat effektiv

Resultaten nedan är svar från ett blindtest där testpersonerna svarar hur de anser Daxxin Shampoo Original är jämfört med det mjällschampo som personerna normalt använder.

Funktionstestets resultat:

Funktionstestets genomförande:

Ett funktionstest har genomförts på produktformuleringen för Daxxin genom ett blindtest under mars/april 2011 där testpersonerna inte känner till vilken produkt de testar. Testet genomfördes under en 14-dagarsperiod med 120 personer (55% män och 45% kvinnor) som hade problem med mjäll och irriterad hårbotten. Daxxin jämfördes med den produkt som testpersonen normalt använde. 

Testet genomfördes av NORSTAT Sverige AB som är Nordens största insamlare av testdata. 

Testets sammanfattning:

Enligt grafer på de följande två sidorna presenteras olika egenskaper som kan anses vara viktiga/mindre viktiga för konsumenten vid val av mjällschampo. Dessa sammanfattas enligt nedan.

Vad som är viktigt:
– att mina mjällproblem löses (92%)
– att jag får god hårkvalitet (78%)
– att mina hårbottenproblem försvinner (91%)
– att håret doftar gott (80%)
– att jag kan använda det varje dag (76%)
– att schampot är lätt att applicera (78%)
– att schampot är lätt att skölja ur (83%)
– att schampot ej ger upphov till allergiska reaktioner (95%)
– att produkten är dokumenterad och testad (81%)

På samtliga dessa parametrar ovan uppfyller Daxxin behoven.

(Källa NORSTAT/Forberg Research April 2011)

– att det är ett välkänt varumärke (48%)
– att förpackningsdesignen är neutral (45%)
– att det är lågt pris per förpackning (viktigt/oviktigt
– 50/50%)
– att det är lågt pris per ml (inte viktigt/varken eller – 80%)

På samtliga dessa parametrar finns inget som talar emot Daxxíns egenskaper.

Produktsäkerhet

Daxxins produkter är registrerade hos Svenska Läkemedelsverket, LMV och europeiska CPNP. Daxxin är Pi-hållare. Daxxins produkter är säkra för sina användare genom att man i sina produktformuleringar endast använder godkända råvaror, som är av högsta kvalitet. Doften består av milda ämnen som gagnar känsliga personer.

Daxxins produkter säljs uteslutande via Sveriges alla apotek och via ett flertal hudläkarmottagningar i Sverige. Skälet till det är att våra konsumenter har hud-eller hårproblem, vilket gör att vi rekommenderar att man vänder sig till specialister för att få kompetent, individspecifik och nödvändig rådgivning. Dessa råd kan man få på apotek där det finns kompetent personal såsom farmaceuter, apotekstekniker, apotekare och på hudläkarmottagningar där specialister som hudläkare och hudsjuksköterskor finns. Dessa kan ofta identifiera vad problematiken beror på, då de kommer i personlig kontakt och därmed kan ge kvalificerade råd.

Daxxin AB har ett nära samarbete med såväl de privata hudläkarnas förening, som de offentliganställda hudläkarnas förening SSDV, samt de offentliganställda hussjuksköterskornas förening DVSS och skolsköterskornas förening.

Distribution via Tamro, Oriola och Apopharm och kan köpas på alla apotek i Sverige. Flera hudmottagningar säljer och rekommenderar Daxxin. Daxxins produkter distribueras till apoteken via Tamro AB, Oriola AB och ApoPharm Distribution AB som är ledande aktörer specialiserade på distribution av läkemedel och egenvårdsprodukter för högsta möjliga produktsäkerhet, hanteringseffektivitet och snabbhet.

Upptäck Daxxin på ditt apotek