Test mot mjäll och torr hårbotten

Daxxin Shampoo Original är bevisat effektiv!

Resultaten nedan är svar från undersökningen där testpersonerna svarar hur de anser Daxxín Schampo Original är jämfört med det mjällschampo som personerna normalt använder.

Funktionstestets resultat:

Funktionstestets genomförande:

Ett funktionstest har genomförts på produktformuleringen för Daxxín genom ett s k blindtest under mars/april 2011 där de som testar ej känner till vilken produkt de testar. Testet genomfördes under en 14-dagars period med 120 personer (55% män och 45% kvinnor) som hade problem med mjäll och irriterad hårbotten. Daxxín jämfördes med den produkten testpersonen normalt använde.

Testet genomfördes av NORSTAT Sverige AB som är Nordens största insamlare av testdata.

Testets sammanfattning:

Enligt grafer på de följande två sidorna presenteras olika egenskaper som kan anses vara viktiga/mindre viktiga för konsumenten vid val av mjällschampo. Dessa sammanfattas enligt nedan.

Vad som är viktigt:
– att mina mjällproblem löses (92%)
– att jag får god hårkvalitet (78%)
– att mina hårbottenproblem försvinner (91%)
– att håret doftar gott (80%)
– att jag kan använda det varje dag (76%)
– att schampot är lätt att applicera (78%)
– att schampot är lätt att skölja ur (83%)
– att schampot ej ger upphov till allergiska reaktioner (95%)
– att produkten är dokumenterad och testad (81%)

På samtliga dessa parametrar ovan uppfyller Daxxín behoven.

(Källa NORSTAT/Forberg Research April 2011)

– att det är ett välkänt varumärke (48%)
– att förpackningsdesignen är neutral (45%)
– att det är lågt pris per förpackning (viktigt/oviktigt
– 50/50%)
– att det är lågt pris per ml (inte viktigt/varken eller – 80%)

På samtliga dessa parametrar finns inget som talar emot Daxxíns egenskaper.

Shampoo Original Med parfym

Daxxin Shampoo Original är bevisat effektiv!

Resultaten nedan är svar från undersökningen där testpersonerna svarar hur de anser Daxxín Schampo Original är jämfört med det mjällschampo som personerna normalt använder.

Funktionstestets resultat:

Anser att Daxxín är bra eller ganska bra
(8%)* 72%
Anser att Daxxín motsvarar förväntningarna
(15%)* 85%
Anger att de säkert eller troligen skulle köpa Daxxín
(20%)* 58%
Föredrar Daxxín avseende totalt sett jmf med det vanliga
(33%)* 52%
Föredrar Daxxín avseende doften jmf med det vanliga
(32%)* 49%
Föredrar testschampot avseende hårkvalitet jmf med det vanliga
(18%)* 47%
Föredrar Daxxín avseende hårbottenproblem jmf med det vanliga
(15%)* 44%
Föredrar Daxxín avseende mjällförekomst jmf med det vanliga
(20%)* 35%

*hur många som föredrar sin vanliga mjällprodukt

Funktionstestets genomförande:

Ett funktionstest har genomförts på produktformuleringen för Daxxín genom ett s k blindtest under mars/april 2011 där de som testar ej känner till vilken produkt de testar. Testet genomfördes under en 14-dagars period med 120 personer (55% män och 45% kvinnor) som hade problem med mjäll och irriterad hårbotten. Daxxín jämfördes med den produkten testpersonen normalt använde.

Testet genomfördes av NORSTAT Sverige AB som är Nordens största insamlare av testdata.

Testets sammanfattning:

Enligt grafer på de följande två sidorna presenteras olika egenskaper som kan anses vara viktiga/mindre viktiga för konsumenten vid val av mjällschampo. Dessa sammanfattas enligt nedan.

Vad som är viktigt:
– att mina mjällproblem löses (92%)
– att jag får god hårkvalitet (78%)
– att mina hårbottenproblem försvinner (91%)
– att håret doftar gott (80%)
– att jag kan använda det varje dag (76%)
– att schampot är lätt att applicera (78%)
– att schampot är lätt att skölja ur (83%)
– att schampot ej ger upphov till allergiska reaktioner (95%)
– att produkten är dokumenterad och testad (81%)

På samtliga dessa parametrar ovan uppfyller Daxxín behoven.

(Källa NORSTAT/Forberg Research April 2011)

– att det är ett välkänt varumärke (48%)
– att förpackningsdesignen är neutral (45%)
– att det är lågt pris per förpackning (viktigt/oviktigt
– 50/50%)
– att det är lågt pris per ml (inte viktigt/varken eller – 80%)

På samtliga dessa parametrar finns inget som talar emot Daxxíns egenskaper.

Shampoo Original Med parfym

Var köper jag Daxxín?