Daxxíns ansvar

Våra kärnvärden

Våra kärnvärderingar återspeglar vad vi eftersträvar med våra produkter gentemot våra kunder. Det beskriver den hållning vi förväntar oss att se hos våra våra leverantörer, produktionen, apoteken och våra medarbetare.

Med det som grund vill vi alltid leverera effektiva och säkra produkter till våra kunder.

Effektivitet

Vi vill erbjuda effektiva resultat och bästa tänkbara produkter. Vi ger ej avkall på hög kvalité på ingredienser. Vi skall ha effektiv produktion, effektiv logistik och effektiva förpackningar.

Förtroende

Förtroende är vitalt för vårt företag. Det gäller för produkter, leverantörer, apotek, kunder och anställda. En öppen dialog och kommunikation är viktigt. Detta skapar förståelse och respekt samtidigt som det driver oss att skapa fler effektiva och efterfrågade produkter.

Engagemang

Engagemang skapar förståelse och ansvar, vilket samtidigt leder till förtroende och tillit. Att vara engagerad i sin uppgift leder till att man jobbar för sina kunders bästa hela vägen ut och det leder till bästa tänkbara produkter och nöjdare kunder.

Kontroll

Vi vill ha kontroll på våra processer, kontinuerlig produktuppföljning, säkra avtal med våra leverantörer och kunder för att på så vis alltid leverera ‘bästa tänkbara produkter’ i rätt tid, till våra kunder.

Miljö

Daxxíns övergripande vision är att värna om miljön och att kontinuerligt bedriva ett utvecklingsarbete som gynnar miljön. Vårt mål är att arbeta för ett mer hållbart samhälle. Vi ska genomföra de förbättringar som är möjliga och krävs för att skydda vår miljö och förebygga föroreningar.

Som ett minimum skall vi alltid följa gällande regler, lagar och rekommendationer.

Hälsa och säkerhet

För oss är det viktigt med hälsa, säkerhet och omtanke för alla som påverkas av våra olika aktiviteter. Vi kontrollerar att vi har säkra arbetsplatser och ser till att våra processer, ingredienser inte exponerar anställda, kunder eller övriga användare för några hälsorisker.

Daxxíns ytterligare ansvar:

 • Produktionen följer gällande produktionsregler enligt GMP-rutiner.
 • Daxxín AB är medlem i KTF. Kemisk- Tekniska Leverantörsförbundet
 • Daxxín AB är registrerat hos Läkemedelsverket och europeiska CPNP.
 • Daxxin innehar säkra leverantörs- och distributionsavtal.
 • Daxxín är testat och bevisat effektivt mot mjäll.
 • Daxxíns varumärke är registrerat.
 • Produktionen följer gällande produktionsregler enligt GMP-rutiner.
 • Daxxín AB är medlem i KTF. Kemisk- Tekniska Leverantörsförbundet
 • Daxxín AB är registrerat hos Läkemedelsverket och europeiska CPNP.
 • Daxxin innehar säkra leverantörs- och distributionsavtal.
 • Daxxín är testat och bevisat effektivt mot mjäll
 • Daxxín är så milt och skonsamt att du kan använda Daxxín varje dag.
 • Daxxín ger inga negativa effekter så som torrt sprött hår eller dålig lukt.
 • Daxxíns parfymer är milda vilket gagnar känsliga personer.
 • Daxxin har även vissa produkter helt utan parfym.
 • Daxxin har Schampo och Balsam utan parfymer för känsliga personer.
 • Daxxín innehåller ej allergener, sulfater, parabener, silikoner, ftalater, färgämnen eller nanopartiklar.
 • Daxxín finns endast på apotek och hudläkarmottagninger med rådgivning.
 • Daxxíns varumärke är registrerat.

Integritetspolicy och GDPR:

Läs mer här.