Om Daxxín

Om företaget

Daxxín AB är ett svenskt företag beläget i Stockholm som utvecklar, producerar, säljer och marknadsför moderna hygienprodukter för hårvård, kroppsvård och hudvård.

Daxxín är anslutet till KOhF, Kemisk Tekniska Leverantörförbundet i Sverige, som innebär att vi som medlemsföretag åtager oss att följa gällande lagar och regelverk avseende föreskrifter för branschen i Sverige såväl som i Europa. KOhf är i sin tur medlem i A.I.S.A. som är den Europeiska intresseorganisationen för branschen.

Produktsäkerhet

Daxxíns produkter är registrerade hos Svenska Läkemedelsverket, LMV och europeiska CPNP. Daxxin är Pi-hållare. Daxxins produkter är säkra för sina användare genom att man i sina produktformuleringar endast använder godkända råvaror och som är av högsta kvalitet. Doften består av milda ämnen som gagnar känsliga personer.

Daxxins produkter säljs uteslutande via Sveriges alla apotek och via ett flertal hudläkarmottagningar i Sverige. Skälet är att då man som konsument har hud-eller hårproblem, så rekommenderar vi att man vänder sig till specialister för att få kompetent och nödvändig rådgivning med hänsyn till varje persons individuella problem. Dessa råd kan man få på apotek där det finns kompetent personal såsom farmaceuter, apotekstekniker, apotekare och på hudläkarmottagningar där specialister så som hudläkare och hudsjuksköterskor finns. Dessa kan ofta identifiera problemet då de kommer i personlig kontakt och därmed kan ge kvalificerade råd.

Daxxín AB har ett nära samarbete med såväl de privata hudläkarnas förening som de offentliganställda hudläkarnas förening SSDV samt de offentliganställda hussjuksköterskornas förening DVSS och skolsköterskornas förening.

Distribution via Tamro, Oriola och Apopharm och kan köpas på alla apotek i Sverige. Flera hudmottagningar säljer och rekommenderar Daxxín. Daxxíns produkter distribueras till apoteken via Tamro AB, Oriola AB och ApoPharm Distribution AB som är ledande aktörer specialiserade på distribution av läkemedel och egenvårdsprodukter för högsta möjliga produktsäkerhet, hanteringseffektivitet och snabbhet.